Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT:


Installux B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken , doordat u gebruik maakt van de diensten van Installux B.V. en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Installux.B.V. verstrekt.


Installux B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken ;


- Uw voor- en achternaam


- Uw adresgegevens


- Uw telefoonnummer


- Uw e-mail adres


- Uw IP- adres.


Waarom Installux B.V. gegevens nodig heeft:


Installux B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt , en/of om u schriftelijk ( per e-mail en/of per post ) te kunnen benaderen indien u onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Installux B.V. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht , doorgaans bestaande uit de uitvoering van de opdracht, levering van goederen, administratieve of juridische diensten.


Hoelang Installux B.V. gegevens bewaart:


Installux B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een maand bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt, anders zolang de garantie termijnen lopen of als het wenselijk historiegegevens t.b.v. uw installaties te bewaren, uitsluitend met uw toestemming.


Delen met anderen:


Installux.B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, denk aan leveranciers en ingehuurd personeel, zij hebben éénmalig een geheimhoudingsverklaring getekend, en noodzakelijke instanties zoals onze boekhouder die voldoet aan de wettelijke AVG eisen, waarvan een kopie van de AVG verklaring in ons bezit is.


In kaart brengen van websitebezoeken:


Op de website van Installux B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden , waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek - en klikgedrag op de website. Installux B.V. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanomiseerd en worden niet aan derden verstrekt.


Google analytics:


Installux B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertensies van Installux B.V. bij Google zoekresultaatpagina's zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer ( IP-adres ) overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de V.S. ( Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft hier ook het privacybeleid van Google Analytics aan )

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze web-site gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Installux B.V. te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.


Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken, Installux B.V. heeft hier geen invloed op.


Installux B.V. heeft Google geen toestemming gegeven om via Installux B.V. verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoongegevens in te zien , te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage , correctie of verwijdering sturen naar info@installux.nl. Tevens kunt u onze complete AVG verklaring en registratie opvragen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


Installux B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.