Wie zijn wij?Wij zijn een vakkundig installatiebedrijf met ruim 20 jaar ervaring in de installatietechniek.

Als een opdracht/ontwerp akkoord is gaat Installux BV de uitvoering en eventueel de projectbegeleiding verzorgen.

Wij zijn gespecialiseerd in het passief bouwen van huizen en renovaties van oude/monumentale panden.


De term passiefhuis staat voor een specifieke constructiestandaard voor woningen met een goed binnenklimaat gedurende de winter en zomer, zonder of met een klein traditioneel verwarmings- of koelsysteem. Dit houdt in; een zeer goede thermische isolatie en zeer goede lucht-/ kierdichting van de constructie, terwijl een goed binnenklimaat verzekerd is door gebalanceerde ventilatie met hoge mate van warmte terugwinning.

Een passiefhuis heeft een hoog niveau aan thermische isolatie met minimale koudebruggen, weinig infiltratie en gebruikt passieve zonne- en warmtewinsten om aan de vooropgestelde eisen te voldoen. Als een gevolg hiervan kunnen hernieuwbare energie-bronnen ingezet worden om aan de overblijvende energiebehoefte tegemoet te komen.


Bij een monument komt er altijd een moment dat de installaties van het pand aangepakt worden.

Meestal als onderdeel van een algehele restauratie en soms als separaat project.

Redenen om de installatietechnische werkzaamheden uit te voeren kunnen zijn:


•Voldoen aan wetgeving (brandmeldinstallatie, vervangen van oude elektrische bedrading),

•Aanleggen Beveiligingsinstallatie,

•Verhogen van het comfort cq. verbeteren van het binnenklimaat,

•Verlagen van het energieverbruik,

•Verhogen van de duurzaamheid.


De grote uitdaging bij het vervangen van installaties is het inpassen van alle benodigde techniek in het bestaande casco. Zeker als het interieur ook nog monumentaal is zal het een hele uitdaging zijn om technische vereisten en monumentale randvoorwaarden met elkaar in evenwicht te brengen. Zorgvuldig zal nagegaan worden of er sprake moet / kan zijn van reversibiliteit van de moderne techniek.

Daarnaast is bij het aanbrengen/aanpassen van de klimaatregelende installaties (ventilatie, verwarming, koeling) en de daarmee samenhangende isolerende maatregelen veel aandacht nodig voor de bouwfysische consequenties. Het verhogen van het comfort in een monumentaal pand kan makkelijk leiden tot onverwachte nieuwe problematiek zoals toe- of afname van de relatieve luchtvochtigheid met allerlei materiaalconsequenties vandien.